מידור

compartmentalization, partitioning into compartments; separation between different subject or issues; (Psychology) division of functions to specific areas of the brain

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מידור — הפרדה, חציצה, חלוקה לתאים, חלוקה למדורים; הפרדה בין נושאים או סוגיות שונות; (פסיכולוגיה) חלוקת המוח לאזורי תפקוד שוני …   אוצר עברית

  • מדר — 1 v. להנהיג מידור, להפריד למדורים, לחלק לתאים, לחצוץ, לשים חיץ, לבצע חציצה, לעשות הפרד 2 v. עבר מידור, הופרד למדורים, חולק לתאים, עבר חציצ …   אוצר עברית

  • כירטוס — רישום, תיוק, קטלוג, ספרור, סיווג, מידור, מיון, ניהול כרטסת, כתיבת מפת …   אוצר עברית

  • כרטוס — רישום, תיוק, קטלוג, ספרור, סיווג, מידור, מיון, ניהול כרטסת, כתיבת מפת …   אוצר עברית

  • מיון — סיווג, מידור, סידור, ארגון, ברירה, סינון, דירוג, קטלוג, חלוקה למחלקות, הפרדה לקטגוריות, פיצול למינים, קלסיפיקציה; חדר מיון, מח לטיפול ראשוני בבי ח, מח חירו …   אוצר עברית

  • סווג — 1 v. לחלק לפי סוג, לערוך לפי סוג, לסדר לפי מחלקות, לקבוע סיווג, להעניק דרגת סודיו 2 מיון, דירוג, חלוקה למחלקות, מידור, רמת סודיות, רמת חשיפה לסודו …   אוצר עברית

  • סיווג — מיון, דירוג, חלוקה למחלקות, מידור, רמת סודיות, רמת חשיפה לסודו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.